Поливермин

  22.00 лв

  New product

  50 Items

  More info

  Състав на един болус: Oxyclozanide 600 mg и Levamizole Hydrochloridum  300 mg и ексципиенти: Лактоза монохидрат; Повидон, Талк, Магнезиев стеарат и Аерозил 200.

  Показания:

  За лечение и профилактика на хронична фасциолоза и парамфистомато-за,на гастро-интестинални и белодробни нематодни инвазии при едри и дребни преживни:говеда, овце , кози и др. Отстранява зрелите и развиващите се незрели форми на нематодните видове.

  Продуктът е ефикасен срещу следните паразити:

  Практически действа 100%  върху Fasciola spp. намираща се в жлъчните пътища на черния дроб. Унищожава зрелите форми на Paramphistomatomum spp.;

  В сирището: Haemonchus, Ostertagia и Trichostrongylus spp.;

  В червата: Trichostrongylus, Cooperia, Nematodirus, Oesphagostomum, Chabertia и Bunostomum spp.;

  В белите дробове: Dictyocaulus spp.;

  Ефективен е срещу незрели и възрастни Ostertagia и при лечение на Тип ІІ остертагиазис при говеда; не е ефективен при инхибираните ларви Ostertagia ( Пре-Тип ІІ Ostertagiasis ) при говеда ,поради което се налага евентуално едно по-късно последващо лечение. При овцете обикновено е ефективен срещу инхибираните/обездвижени ларви на Haemonchus, Ostertagia и Trichostrongylus axei.

  Левамизол се прилага и като имуностимулант за повишаване на имунната защита при вирусни инфекции и хронични рецидивиращи заболявания. Проявява се като ефективно алтернативно лечение в случаи на развита резистентност към други химически несвързани с него антихелминтни продукти.

  Противопоказания:

  Противопоказно е комбинирането на продукта с фосфороорганични съидинения , както и приложението им 14 дни преди и след прилагането на Поливермин  L.  Същевременно , животните могат да се третират едновременно с фосфороорганични превръзки за лечение на туморни образования от ларви на мухи от типа Oestridae , само ако те съдържат един от следващите ингридиенти: phosmet, fenthion, metriphonate.

  Лекарствени или други форми на взаимодействие:

  Да не се дава заедно с фенотиазин метпиридин и прокаин; при животни с тежки бъбречни и чернодробни увреждания; при силно изтощени животни.

  Да не се използва при животни с хиперсензитивност към активните съставки.

  Неблагоприятни странични реакции

  При нормални дозови нива на Оксиклозанид , говедата могат да проявят слабо размекване на изпражненията и само в някои животни повишаване честотата на дефекацията и преходна липса на апетит.Ефектите на предозиране на Оксиклозанид са мудност , диария, безапетитие и загуба на теглото. Тези ефекти понякога се усилват при животни с тежки чернодробни увреждания и/или дехидратация по време на дозирането. 

  При нормални дозови нива на Левамизол животните рядко проявяват някакви странични ефекти. Ефектите при предозиране на Левамизол са преходни и включват поклащане на главата, саливация и лек мускулен тремор, и по-скоро се наблюдават при говедата , отколкото при овцете.

  Употреба по време на бременност и лактация:

  Продуктът може да се прилага на млади и бременни животни. Необходимо е да се отдава винаги значение на физическото състояние , особено на всяко животно в напреднала бременност, и/или в стресово състояние от метеорологичните условия, недостатъчно хранене, ограничено пространство в кошара, лошо обгрижване и др.

  Предозиране

  При предозиране се наблюдават мудност , известно размекване на изпражненията при овцете и понякога диария, безапетитие и загуба на тегло при говедата . Тези ефекти се усилват при животни с тежки чернодробни увреждания и/или дехидрата-ция по време на третирането. При необходимост като антидот може да се използва атропин.

  Доза и начин на приложение:

  Терапевтичната доза е 1 болус ( Оксиклозанид 600 mg и Левамизол Хидрохлорид 300 mg) на 40 kg/ m. , което съответства на Оксиклозанид 15 mg/ kg.m. и Левамизол Хидрохлорид 7,5 mg/ kg.m.

  На всяко животно продуктът се прилага вътрешно, директно и индивидуално.

  Поливермин  L се използва само за ветеринарномедицинска употреба. Отпуска се само по лекарско предписание.

  Карентен срок :

  Месо - 28 дни след последното третиране с продукта;

  Животни, за които се предвижда да се използватза консумация от хора не трябва да се колят по време на лечението;

  Месото от животните може да се консумира от хора най-малко 28 дни след последното третиране.

  Да не се употребява при животни в лактационен период, чието мляко е предназначено за човешка консумация.

  Отзиви