Reduced price! Паневермин

Паневермин

  22.00 лв

  -11.00 лв

  11.00 лв

  New product

  50 Items

  More info

  Съдържание на един болус: Активно вещество: Albendazole 300 mg в един болус. Помощни вещества: Царевично нишесте, лактоза, повидон, магнезиев стеарат, силициев двуокис 200.

  Действие: Албендазолът е един от най - активните и широкоспектърен антихелминтик от групата на бензимидазолите. Действа антинематодно срещу стомашночревни и пулмонарни нематоди (от родовете Heamonchus, Chabertia, Trichostrongylus, Ostertagia, Cooperia, Bunostomum, Nematodirus, Oesophagostomum, Strongyloides, Dictyocaulus, Protostrongylus и др.), антинематодно и антицестодно (срещу Moniezia expansa, М. benedeni, Thesenieria spp. при дребни преживни ). Активен е срещу ларвните и половозрелите форми на трематодите. Атакува главичките и стробилата на цестодите. Действа овоцидно и намалява инвазията на пасищата.

  Показания: За лечебна и профилактична дехелминтизация при стомашночревни и белодробни нематодози, фасциолоза и анаплоцефалидози (мониезиоза, тизаниезиоза) при едри и дребни преживни животни: говеда, овце и кози.

  Противопоказания: Препаратът е противопоказен по време на разгонеността и през първия месец след заплождането, тъй като може да провокира тератогенен ефект.

  Нежелани странични реакции: В лечебни дози Панверминът е добре поносим и не предизвиква странични явления.

  Предозиране: При овцете не са наблюдавани явления на непоносимост и след 5-10 кратно предозиране - 37,5 mg/kg т.При по - високи дози ( 53 mg/kg т.) се наблюдава преходно безапетитие. За предотвратяване се препоръчва да не се дава вода на животните 5-6 часа.

  Лекарствени взаимодействия и други форми на взаимодействия (със съставки на фуражите и други):Не са доказани и наблюдавани физикохимични и фармакотоксикологични несъвместимости с други лекарствени средства, съставки на фуражи и други храни.

  Начин на употреба: Прилага се само при лекарско предписание! Вътрешно, само за ветеринарно-медицинска  употреба.

  Дозировка: При стомашночревни и белодробни нематодози и тениози - по 1 болус на 50-60 kg.m. (5-6 mg/kg.m);при хронична фасциолоза - по един болус на 40 kg.m ( 7,5 mg/kg. m.); при дикроцелиоза - по 2 болуса на 40 kg.m (15 mg/kg. m).

  Карентен срок: Месо  10 дни;

  Животни за които се предвижда да се използват за консумация от хора не трябва да се колят по време на лечението.

  Животните могат да се колят за консумация от хора само десет дни след последното третиране.

  Мляко - 5 дни

  Използването на продукта се препоръчва по време на сухостойния период.

  Млякото не се консумира при третиране с Албендазол . Използва се пет дни след последното третиране.

  Отзиви